V roce 1998 se mi dostala do ruky kniha RNDr. Milana Špůrka CSc Praga mysteriosa.
Pražský zodiak, v knize doložený, jsem začala zkoušet: vynesla jsem na turistickou mapu Prahy zodiak se středem v rotundě sv. Kříže a rozhraním Blíženci Rak na místě bývalé rotundy sv. Víta. Později jsem získala mapu mnohem podrobnější, zakreslení zodiaku přesnější. Byla to vždycky práce pěkná - a dlouhá. Dnes jsem přesvědčená, že Pražský zodiak má opravdu význam pro astrologii, že koresponduje s nativitami a může být dalším pomocným nástrojem astrologa. Chcete-li, zkoušejte také. Zatím je tu možnost získat zodiákální délku místa v Praze, počítáme s doplněním zakreslení místa do zadané nativity.

Návod:

Klikněte na „hledání“ a zadejte ulici nebo objekt, na mapce klikněte ne místo, které vás zajímá

nebo

1)klikněte na „nalistovat ulice“ a v TOP seznamu vyberte pražskou čtvrť
2)vyberte hledanou ulici
3)na zobrazené mapce klikněte na konkrétní místo, které vás zajímá - zobrazí se zodiakální délka místa
4)pro zpřesnění můžete přejít na orthomapu a vybrat přímo hledaný objekt. (orthomapy jsou jinak kladeny než mapy, proto se může stát, že vámi hledaný objekt se nachází na některé z přilehlých orthomap. V takovém případě přejděte pomocí šipek na okraji mapky na odpovídající obrázek a tam klikněte na vybraný objekt.
5) Jestliže využijete možnost "uložit si", pak budete-li se chtít vrátit, zadáte přímo uložený link.

Pokud nevíte ulici, ale znáte název některé poblíž, zadejte ten a pomocí šipek na okrajích obrázku přejděte na hledané místo.

Pro tvarovou podobnost mapy Prahy a republiky, je rozšířeno hledání v Pražském Zodiaku na celé naše území. Kliknete-li na „souřadnice“ v menu, dostanete se přímo na stránku pro zadání souřadnic. Souřadnice místa doporučujeme hledat v www.mapy.cz (po zadání místa znovu klikněte na zpřesnění – tam jsou přesné souřadnice). Vyzkoušejte. ZAJÍMAJÍ NÁS VAŠE NÁZORY.

Obecně platí, že prostor v horoskopu (konj. s planetou nebo dalším prvkem, dům i znamení), kde se hledané místo svojí ekliptikální délkou nachází, podbarvuje misto bydliště, zaměstnání i nejrůznějších aktivit. Přažský zodiak dává možnost nalézt optimum pro výše uvedené či alespoň vysvětlení některých nejasností spojených s místem pobytu/události. Jestliže využijete možnost "uložit si", pak budete-li se chtít vrátit, zadáte přímo uložený link.

Zpět