Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

5.6. 2020 (0 - 24), GMT
MO 150 ME 7:38  08°39'02" Cn
MO 210 UR 7:50  08°46'29" Ta
MO 240 CH 8:00  08°52'20" Ar
MO 315 PL 9:15  24°37'12" Cp
ME 60 UR 11:04  08°46'53" Ta
MO 315 JU 12:23  26°29'31" Cp
ME 90 CH 13:40  08°52'46" Ar
MO 180 VE 13:58  12°26'17" Ge
MO 180 SO 19:13  15°34'03" Ge
MO 270 MA 19:44  15°52'56" Pi
MO 315 SA 20:40  01°26'03" Aq

sms MINIKURZ:
AK76: V sextilu 60st. je maximum energie soustředěno k tvůrčímu využití a k osobnímu rozvoji.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 02Ge35 23.5. 1952
5.6. Čt
Východoněmecké úřady podmínily možnost používat telefonický kabel ze Západního Berlí-na do Spolkové republiky Německo splacením částky 14 milionů dolarů. Uhradit by je měla vláda USA. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Neumann Stanislav Kostka, * 5. 6. 1875, + 28. 6. 1947, český básník, publicista, prozaik, literární a výtvarný kritik; otec Stanislava Neumanna. Byl redaktorem mnoha novin a časopisů (Moderní revue, Omladina, Lidové noviny, Tvorba aj.). V rané tvorbě byl ovlivněn dekadentním symbolismem (básnické sbírky Jsem apoštol nového žití, Satanova sláva mezi námi) a anarchismem (vydával kulturní a politickou revui českého anarchismu Nový kult). ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen brzy po Novu, 5 pl. v kard. Modu, retr. MA,JU, stac.SA, oktil ME/PL(!), SL konj.3.n.d., midpunkty: MA pro UR/PL,JU pro MA/UR, PL pro SL,NE. Trojúhelníky: PL kvinkunx JU tri. SA kva.PL a PL sept. ME 2sept.JU kvinkunx PL.
Nov před nar. – 12Blíž.52 je v novilu s MA(!), ME decil UR(!). Oproti nat. navíc trojúh. SA tri.JU kvi. MA sep. SA, retr: MA,JU.
1.Nov – sek.dir. r.1903 – 10Rak50, 5pl. fixní mod, retr. MA,JU, konfig.: duch. tr. SA,JU/MA, SA 135 Nov bisep. JU tri SA, yod MA,JU/PL (PL je mp. MA/JU
2.Nov – sek.dir. r.1932 – 8Lev50, 6pl. fix. Mod, retr.SA, horoskop vypadá jako palcát – nahoře duch. tr. SA,JU/MA, pak SA kva. PL sex. ME VE kva. JU – tedy 3x yod…VE kva. JU(!), SA kva. PL(!)
úmrtí dir – T kva. SA,SL/PL, rádlo SA,SL/MA, yod MA,JU/PL, stell. 4 pl. ve Lvu – 8 pl. fixní mod
úmrtí tranzit – přesné: SA sex.NE, SA 45 UR, JU novil NE, SL decil PL, JU retr.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – DVĚ HOLANDSKÉ DĚTI SPOLU MLUVÍ, SDĚLUJÍ SI NAVZÁJEM SVÉ POZNATKY (potřeba tříbení vlastních zkušeností v kontaktech s lidmi podobného smýšlení a názorů)
Mars nat. – LIDSKÁ DUŠE, TOUŽÍCÍ PO NOVÝCH ZKUŠENOSTECH, HLEDÁ VTĚLENÍ (mocná touha jedince po čemkoli, co by mohlo rozšířit a prohloubit kontakt s ostatními živými bytostmi)
Jupiter nat. – HLAS KOHOUTA KOKRHÁČE OHLAŠUJE VÝCHOD SLUNCE (tvůrčí a radostná reakce na životní procesy)
Pluto nat. – OBCHOD S KLENOTY, PLNÝ VZÁCNÝCH DRAHOKAMŮ (společenské potvrzení přirozené výlučnosti)
Nov před nar. – SLAVNÝ PIANISTA DÁVÁ KONCERT (dosažení individuálního naplnění prováděním určité společenské funkces níž je spojena prestiž)
1.Nov – KLAUN PARODUJE ZNÁMÉ OSOBNOSTI (hodnota humoru při rozvíjení objektivity a nezávislé mysli)
2.Nov – SKLÁŘI SVÝM SOUSTŘEDĚNÝM DECHEM TVARUJÍ NÁDHERNÉ VÁZY (potřeba zapojit své nejduchovnější a vitální energie do tvůrčího aktu, v zájmu vytvoření významné a krásné nové formy)
Dračí ocas nat. – KRUHOVÉ DRÁHY (uačíná být jasné, že je nevyhnutelné vtisknout společenským aktivitám pevný rytmus)
Dračí hlava nat. - INDIÁN TKÁ OBŘADNÍ POKRÝVKU (promítnout do každodenního života vědomí celosti a naplnění)
-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.