Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 


29.8. 2016 (0 - 24), GMT
MO 135 NE 0:33  10°45'19" Pi
MO 225 MA 3:27  12°21'50" Sg
MO 300 JU 3:54  27°37'01" Vi
MO 315 NN(True) 4:06  12°43'58" Vi
MO 315 NN 4:18  12°50'12" Vi
MO 300 VE 6:22  28°59'31" Vi
MO 300 ME 6:23  28°59'57" Vi
ME 0 VE 6:32  28°59'59" Vi
MO   LE 8:11  
MA 90 NN(True) 19:19  12°43'30" Vi
MO 330 SO 20:43  06°55'14" Vi
MA 90 NN 22:26  12°47'48" Vi
MO 135 CH 23:53  23°39'53" Pi

sms MINIKURZ:
AK45: V horoskopu jsou zastoupeny: Světlo/mnohost v horní Hemisféře, tma/jednota v dolní H., princip JÁ na východě a TY v záp. Hemisféře.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 10Le55 3.8. 1921
26.8. Pá
Byl zavražděn bývalý německý ministr financí Matthias Erzberger, jenž v r. 1918 podepsal příměří s vítěznými mocnostmi a byl za to v Německu nenáviděn. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku
BNS


   
Bergmanová [berjmanová] Ingrid, * 29. 8. 1915, + 29. 8. 1982, švédská filmová herečka. Hvězda 40. a 50. let. Působila převážně v USA a Itálii, ztvárňovala postavy psychologicky složitých charakterů (Intermezzo, Casablanca, Komu zvoní hrana, Plynové lampy, Rozdvojená duše, Evropa 51, Anastazia – Oscar 1956, Návštěva staré dámy, Strach, Vražda v Orient-expresu – Oscar 1974, Podzimní sonáta). ...více
KOMENTÁŘ
 Narozena na konci 5/8 lunačního cyklu, Luna přešla JU, před sebou má PL MA SA…
Nativita:
Retr. JU UR, PL neasp.! v, Stell. PL MA SA/Rak, Stell. VE SL ME/MA, SL mp JU/UR, UR mp ME/MA, NE mp VE/PL, SA konj. Sirius (JU MA), ME kvint MA!!, UR kvint LU 2kvint ME 2kvint UR, UR okt JU 4n SL 4n UR, LU kvint MA kvint ME 2kvint LU, MA kvint ME 2kvint UR 2kvint MA, SA sep SL 4n UR kvink SA.
Sekundární direkce:
Nov před nar. – 17Lev12 – zatm. SL, retr. JU UR, Stell. VE SL ME/Panna, Stell. PL MA SA/Rak, Nov konj. DO!!, Nov Nov decil SA!!, ME op UR!!, SA 2kvint DH!!
Full před nar. – SL 0Panna37 – zatm. LU, retr. JU UR, Stell. PL MA SA/Rak, MA konj. PL!, SL konj. VE nat.!!, SL 3sep JU!!, SA kvink UR přesně!, JU n DH!!, Rádlo LU SL/MA PL, SA sex ME 3sep UR kvink SA.
1926 – 1.Nov – 15Panna40, retr. JU UR, Stell. PL SA MA/Rak, Nov konj. 8.n.d.!!, MA konj. SA nat.!!, Nov konj. VE, žádná pl. konf.,
v min. cyklu LU nepřešla přes ME.
1945vých. elong. ME 29Váhy51, SL 3Váhy58 (26st1m36s)
1956 – 2.Nov 14Váhy31, 5 kard, 0 země, retr. JU NE PL, Nov kvint NE!!, SL konj. 9.n.d.!, VE decil PL!!, SA 3sep UR!!, JU tri SA 3sep UR n JU, JU 2sep PL tri ME 3okt JU, SA kva Nov tri UR 3sep SA,
v min. cyklu LU nepřešla VE.
1970 – Full – SL: 28Váhy31, 5 kard, 0 země, UR stac.! , retr. JUPL, JU decil DH!!, T kva UR MA/VE, UR 3sep SA 2sep SL 2sep UR.
1982 – úmrtí (pro 12:00GMT) – 5 fix, 0 voda, retr. JU SA PL, LU 3okt DH!!, JU kva CL!!, JU decil DH přesně, T kva UR(DH)MA(DO)/SL(MC n.d.), UR 3sep SA kvint LU 3okt UR, UR op ME okt LU 3okt UR, JU 2sep PL n MA 2kvint JU.
Úmrtí – tranzit (pro 12:00GMT) retr. NE, Stell. ME SA PL/Váhy, MA konj. MC n.d.nat.!, LU konj. DO, SL sex JU!!, LU 2n SA!!, SA n UR n LU 2n SA, SL okt SA 2n LU tri SL, VE 2sep UR sex ME okt VE, VE okt ME okt MA kva VE, VE sex SA n UR 2sep VE.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – ČLOVĚK SI ZAČÍNÁ UVĚDOMOVAT DUCHY PŘÍRODY A SPIRITUÁLNÍ ČINITELE NORMÁLNĚ NEVNÍMANÉ (otevírání nových úrovní vědomí)
Saturn nat. – VELMI STARÝ MUŽ, OTOČENÝ TVÁŘÍ K VELKÉ TEMNÉ OBLASTI NA SEVEROVÝCHODĚ (naplnění v transcendující a neměnné moudrosti)
Uran nat. – BAROMETR (schopnost rozpoznat základní přírodní jevy, která nám umožňují předem plánovat naše jednání)
Neptun nat. – BAROMETR (schopnost rozpoznat základní přírodní jevy, která nám umožňují předem plánovat naše jednání)
Pluto nat. - KOČKA SE DOHADUJE S MYŠÍ (úsilí o sebeospravedlnění)
Nov před nar. – CHEMIK PŘEDVÁDÍ SVÝM STUDENTŮM POKUS (lidská mysl prožívá vzrušení z objevování při zkoumání skrytých přírodních procesů)
Full před nar. – SL: PORTRÉT, UMĚLECKY ZVÝRAZŇUJÍCÍ DŮLEŽITÉ RYSY LIDSKÉ HLAVY (schopnost jasně sám sobě vykreslit charakteristické rysy a obecný význam kterékoli životní situace) a LU: FARMÁŘI A PŘEKUPNÍCI VYSTAVUJÍ NA RUŠNÉM TRŽIŠTI MNOHO NEJRŮZNĚJŠÍCH VÝROBKŮ (proces mísení a vzájemné výměny, který na všech úrovních prokazuje zdraví společenství)
1.Nov – DĚTI STOJÍ V ZOO TVÁŘÍ V TVÁŘ ORANGUTANOVI (přímá konfrontace s divokou silou prvotní povahy v nás)
Merkur vých. elong. – TŘI HRBOLKY MOUDROSTI NA HLAVĚ FILOSOFA (naplnění lidské schopnosti porozumění na jakékoli úrovni existence)
2.Nov – KRUHOVÉ DRÁHY (začíná být jasné, že je nevyhnutelné vtisknout společenským aktivitám pevný rytmus)
Full – SL: NEUTUCHAJÍCÍ SNAHA LIDSTVA O POZNÁNÍ, SDĚLITELNÉ Z GENERACE NA GENERACI (hluboký smysl pro účast ve společenských procesech a oddanost těmto procesům, které se snaží přinést všem lidem Pravdu a lepší život) a LU: HUDBA SFÉR (sladění s kosmickým řádem)
Uran stac. - NA ŠIROKÉM SCHODIŠTI STOJÍ LIDÉ NEJRŮZNĚJŠÍCH TYPŮ, ODSTUPŇOVÁNI DLE SVÝCH KVALIT ZDOLA NAHORU (nutnost rozeznávat odlišnosti typů a úrovní vývoje všude tam, kde spolu lidské bytosti žijí a pracují)
Dračí ocas nat. – FARNÍ SBOR ZPÍVÁ NÁBOŽNÉ PÍSNĚ (pocit sounáležitosti, který spojuje muže a ženy v odevzdání se společnému ideálu)
Dračí hlava nat. - HLÍDACÍ PES STOJÍ NA STRÁŽI, OCHRAŇUJE SVÉHO PÁNA A JEHO MAJETEK (rozvoj schopnosti chránit sebe sama a starat se o svá individuální práva, omezovaná komplexními společenskými tlaky)
-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.