Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

23.7. 2019 (0 - 24), GMT
SO   LE 2:50  
SO 225 JU 4:52  15°04'50" Sg
MO 240 MA 13:33  13°42'54" Le
MO 120 JU 16:13  15°03'11" Sg
MO 90 SA 18:30  16°11'48" Cp
MO 270 NN 19:39  16°46'28" Cn
MO 270 NN(True) 21:09  17°31'51" Cn
MO 30 NE 22:59  18°27'08" Pi

sms MINIKURZ:
AK5: Ekliptika protíná dráhu Luny. Když nastane k Úplněk nebo Nov poblíž těchto dvou abstraktních bodů, nastává zatmění Slunce nebo Luny.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 10Cn08 2.7. 1905
23.7. Ne
Došlo k masovému drancování v Rusku (Nižnij Novgorod). ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Haile Selassie, Hajle Silasse, vl. jm. Tafari, * 23. 7. 1892, + 27. 8. 1975, poslední etiopský císař. Regent od roku 1917, král od 1928, císař od 1930. Odmítnutím italské agrese a okupace Etiopie 1936 – 41 získal mezinárodní respekt. V roce 1963 se zasloužil o založení Organizace africké jednoty v Addis Abebě a o rozvoj mírové spolupráce mezi africkými státy. Jeho opatrné dílčí politické a hospodářské reformy však nestačily zvládnout zaostalost a bídu v zemi. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen před Novem, nejpozději za Novu.
retr. MA VE, ?SL sep PL!!, UR konj. CL!, NE PL 2kvint UR 2sep MA tri NE PL, ?JU okt NE PL okt LU kva JU, ?NE PL sep SL tri JU okt NE PL, ? PL novil SL kva UR 2kvnt NE PL.
Nov před nar. – 3Rak27, 5 kard, 5 voda, retr. VE UR, ME neasp.(kromě volné konj. s Novem), 2kvint MA 3okt Nov, Nov 2novil SA 3sep JU kvint Nov, VE sex 2kvint MA 4novil VE, NE okt VE sex SA 2sep NE.
Full před nar. – SL 18Rak13, retr. VE MA, UR stac.!!, JU okt NE Novil SL VE kva JU, T kva SL VE,LU/JU, NE PL novil SL JU 2sep UR 2kvint PL NE.
1.Nov – sek.dir. r.1893 – 1Lev29, LU 2x přes VE, 5 fix, retr. VE MA, ME sep UR!, Nov kva CL!, UR konj. CL!, NE PL 2kvint UR 2sep MA tri NE PL, NE PL sep Nov kva UR 2kvint NE PL, NE PL 2novil MR tri JU okt NE PL.
1898 – sek.dir. – vých. elong. ME 3Panna58, SL 6Lev45 (27st14m29s)
2.Nov – sek.dir. r.1922 – 29Lev45, retr. ME MA JU, Nov 2novil přesně!!, JU okt PL!!, NE PL 2novil Nov 4novil MA tri NE PL, NE PL 2novil Nov sex UR 2kvint NE PL, NE PL kva ME sex UR 2kvint NE PL, NE PL 2novil Nov tri JU okt NE PL.
1942 – sek.dir. – záp. elong. ME 1Panna22, SL 19Lev17 (17st58m19S)
3.Nov – sek.dir. r.1952 – 28Panna30, 5 variab., LU 2x přes ME, Nov konj. SA předch. Nov, retr. JU NE PL, JU 4novil SA!!, Rádlo MA VE/NE PL, VE 2novil UR kva MA op VE, NE PL 2kvint UR kva MA tri NE PL, NE PL sex VE 2novil UR 2kvint NE PL.
Full – sek.dir. r.1967 – SL 13Váhy27, 5 kard, 6 vzduch, 0 země, retr. JU NE PL, SA neasp.!!, SL/LS=6./12.n.d.nat.!, MA konj. MC n.d.nat., PL konj. 2.n.d. V hor. je Drak LU sex NE PL tri SL ME tri MA sex LU – z toho Rádlo LU SL/MA, a také VE okt SL op LU 3okt VE jsou přesné!!, LU sex NE PL 2kvnt UR 4novil LU, LU sex NE PL 2novil VE 3okt LU.
Úmrtí dir. – 6 vzduch, retr. JU NE PL, ME 3okt NE!!?, JU sep NE!, Rádlo JU SL/MA, VE sex UR 2sep MA 4novil VE.
Úmrtí tranzit – 5 variab., retr. VE JU, SL konj. VE!!, MA tri PL!!?, JU konj. JU!, SA konj. nat. ME, Rádlo NE MA/PL, NE 3okt JU okt MA op NE, JU okt MA sep SA kva JU.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – EPIDEMIE PŘÍUŠNIC (síla šířící se individuální krize zasahuje kolektiv) nebo MOBILIZACE VITÁLNÍCH ENERGIÍ, VYBUZENÁ PŘÍVALEM AMBICÍ, VHÁNÍ ČLOVĚKU KREV DO HLAVY (vpád bio-psychických energií do Egem kontrolovaného pole vědomí)
Nov před nar. – KOČKA SE DOHADUJE S MYŠÍ (úsilí o sebeospravedlnění)
Merkur bez aspektace - MALÉ, NAHÉ DĚVČÁTKO SE SKLÁNÍ NAD RYBNÍKEM A POKOUŠÍ SE CHYTIT RYBU (prvotní, naivní zápas o vědění, a o tolik prchavé pochopení života)
Full před nar. – SL: KNĚZ, CELEBRUJÍCÍ SVATEBNÍ OBŘAD (ritualizace produktivních interpersonálních vztahů) a LU: PĚTILETÉ DÍTĚ NESE TAŠKU S NÁKUPEM (okamžik, kdy se jedinec chopí příležitosti vzít na sebe společenskou odpovědnost, která přesahuje dosažený stupeň jeho vývoje)
1.Nov – sab. symbol SL nat.
Merkur – vých. elong. – ČERNÉ A BÍLÉ DĚTI SI SPOLU SPOKOJENĚ HRAJÍ (překonávání společensko-kulturních předsudků)
2.Nov – NEZAPEČETĚNÝ DOPIS (člověk si uvědomuje, že všechny myšlenky a všechna poselství spolu všichni lidé musejí nevyhnutelně sdílet)
Merkur – záp. elong. – VELKÝ BÍLÝ KŘÍŽ, VÉVODÍCI KRAJINĚ (moudrost a soucit, které mohou vyniknout jako následek prožitého utrpení a izolace)
3.Nov – HLEDAČ OKULTNÍHO VĚDĚNÍ ČTE STARÝ SVITEK, KTERÝ MU OSVÍTÍ MYSL (po krizi by měl člověk hledět znovu sladit obnovené vědomí s prvotním Zjevením Pravdy o Člověku)
Full – SL: ČLOVĚK, ODPOČÍVAJÍCÍ ZA HORKÉHO POLEDNE (potřeba obnovy sil v průběhu společenského modelu každodenní činnosti)
Saturn bez aspektace - MUŽ ZJEVUJE SVÝM ŽÁKŮM ZÁKLAD VNITŘNÍHO VĚDĚNÍ, NA NĚMŽ BY MOHL BÝT VYBUDOVÁN "NOVÝ SVĚT (je nutno, aby se mladé duše učily, a to od takového Učitele, který se díky své dlouhotrvající zkušenosti dobral pevných a zářivých pravd, čili "idejí-semen")
Dračí ocas nat. – TELEFONNÍ MECHANICI INSTALUJÍ NOVÉ SPOJE (potřeba vytvořit nové komunikační kanály)
Dračí hlava nat. - NA PLÁŽI: DĚTI SI HRAJÍ, ZATÍMCO KRABI ZATÍNAJÍ NOŽIČKY DO ROZHRANÍ VODY A PÍSKU (oživující návrat k jednodušším radostem)

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.