Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

24.9. 2019 (0 - 24), GMT
MO   LE 9:19  
MO 300 SO 11:12  01°06'59" Li
MO 135 NE 12:34  16°55'25" Pi
MO 225 JU 13:16  17°20'27" Sg
ME 210 NE 13:57  16°55'20" Pi
MO 120 CH 15:40  03°45'48" Ar
MO 90 UR 19:12  05°52'42" Ta
ME 300 JU 21:00  17°22'51" Sg

sms MINIKURZ:
AK66: Život jsou samé souvislosti - v astrologii jsou to Aspekty, úhlové vzdálenosti prvků Horoskopu, které ukazují na právě panující vztahy.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 06Vi40 30.8. 1924
24.9. St
Rozvodněná Něva zatopila Leningrad. V ulicích města vystoupila voda až do výše jednoho metru. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Witt Jan de, * 24. 9. 1625, + 20. 8. 1672, nizozemský politik. Od roku 1653 byl velkým pensionářem a faktickým vládcem Spojených nizozemských provincií. Usiloval o likvidaci postavení oranžské dynastie a upevnění moci buržoazie. Vedl dvě anglo-nizozemské války. Neúspěch ve válkách s Anglií, Portugalskem a s anglo-francouzsko-švédskou koalicí znamenal ztrátu pozic Nizozemí jako námořní velmoci. Politická krize vedla ke státnímu převratu; byl svržen a posléze zavražděn. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen za doběžné kvadratury SL/LU, po přechodu přes PL, čeká Lunu VE UR SA.
5 kard, retr. MA PL, Stell. SL JU NE ME/Váhy, SL mp ME/SA, SA mp SL VE, VE konj. Ras Elased Aus. (SA MA), MA konj. Deneb Kaitos (SA), UR konj. Regulus (MA JU), LU n UR!!, ME sex UR!, JU okt UR!,PL kva VE okt SL 3okt PL, SL op MA 3okt VE okt SL.
Nov před nar. – 9Panna25, zatm. SL, 5 země, retr. MA PL, Stell. SA Nov ME/Panna, Nov konj. SA nat.!, MA op JU!!, JU op MA okt PL 3okt JU.
Full před nar. – SL: 23Panna37 – zatm. LU, retr. MA PL, Stell. JU ME NE/Váhy, VE sex JU!, LU n CL!!, SL op LU 3okt VE okt SL.
1632 – 1.Nov – 8Váhy30, Nov konj. JU nat.!, ME 2kvint MA 2kvint VE kvint ME, MA sep PL 3sep NE 3sep MA.
1636 – vých. elong. ME, SL 7Štír13, SL 12Váhy9 (25st12m49s)
1662 – 2.Nov – 8Štír3, 5 fix, ret. ME PL, CL konj. SA nat.!, SA konj. DH, Nov kvint UR!!, SA n NE přesně!, VE op MA!!, Yod UR NE/MA, VE okt Nov 3okt MA op VE.
1672 – úmrtí (pro 12:00GMT) – retr. PL, Stell VE JU NE ME/Váhy, SA konj. DH nat.!!, CL konj. SA nat., LU konj. MA!!, LU kvink UR!!, MA kvink UR!!, LU 3sep PL!!, MA 3sep PL!!, SL op PL!, Yod UR ME/LU MA, LU MA sep PL 3sep NE 3sep LU MA.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – TRANSMUTACE PLODŮ MINULÝCH ZKUŠENOSTÍ V SEMENA, KTERÁ ZACHYTÍ VĚČNĚ TVOŘIVÉHO DUCHA (Repolarizace vnitřních energií, vedoucí k tvůrčí centralizaci vědomí) nebo ÚSVIT NOVÉHO DNE UKAZUJE, ŽE SE VŠE ZMĚNILO (Všudypřítomná možnost začít znovu, na novém hodnotovém základu)
Venuše nat. – PO BOUŘI SE CELÁ PŘÍRODA RADUJE Z TŘPYTIVÉHO SVITU SLUNCE (pomocná ruka lásky a života po velké krizi) nebo PRŮVOD S OKÁZALÝMI ALEGORICKÝMI VOZY SE SUNE ULICÍ, PLNOU JÁSAJÍCÍCH LIDÍ (více či méně smyslové projevení energií ve formě, dramatizující nevědomé aspirace primitivní a instinktivní lidské povahy)
Mars nat. – SVĚTLO PROCHÁZÍ HRANOLEM A LÁME SE DO MNOHA BAREV (analytická schopnost mysli, nutná pro pojmenování životních procesů v mnoha jejich aspektech)
Saturn nat. – DVĚ HLAVY SI PROHLÍŽEJÍ STÍNY A NAHLÍŽEJÍ I ZA NĚ (růst skutečného chápání, zrozený z transcendence duality, i když ve světě duality pevně zakořeněný) nebo MALÍŘ EXPRESIONISTA PŘI PRÁCI (nutkání vyjádřit individualizovaný smysl pro hodnoty bez ohledu na tradice)
Uran nat. – VELIKÝ VELBLOUD KRÁČÍ NAPŘÍČ NESMÍRNOU A STRAŠNOU POUŠTÍ (soběstačnost při dlouhém a vyčerpávajícím dobrodružství)
Nov před nar. – DVĚ HLAVY SI PROHLÍŽEJÍ STÍNY A NAHLÍŽEJÍ I ZA NĚ (růst skutečného chápání, zrozený z transcendence duality, i když ve světě duality pevně zakořeněný)
Full před nar. – SL: MARY A JEJÍ JEHŇÁTKO (potřeba udržet si při procházení existenčními zkouškami citlivou a čistou prostotu kořene vlastní bytosti) a LU: NA MALÉM OSTRŮVKU, OBKLOPENÉM ŠIRÝM MOŘEM, ŽIJÍ LIDÉ V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ A VZÁJEMNÝCH STYCÍCH (je třeba vědomě akceptovat svá vlastní omezení, a to v zájmu koncentrace energií a prožití soustředěného a smysluplného života)
1.Nov – TŘI "STAŘÍ MISTŘI", VYSTAVENÍ VE ZVLÁŠTNÍM ODDĚLENÍ GALERIE (potřeba vrátit se v čase zmateného hledání nových hodnot v chaotické společnosti k pramenům)
Merkur vých. elong. – KLIDNÁ JEZERNÍ HLADINA, ZALITÁ SVITEM MĚSÍCE (pokorně se otevřít vyšší inspiraci)
2.Nov – ZUBAŘ PŘI PRÁCI (překonávání negativních následků společenských praktik a chamtivosti ega)
Dračí ocas nat. – DÁMA, ZAHALENÁ V LIŠČÍ KOŽEŠINĚ (inteligence a bystrost úsudku jako ochrana ve tvrdých zkouškách a útrapách)
Dračí hlava nat. - #RS164
-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.