Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

13.7. 2020 (0 - 24), GMT
MO 90 JU 2:24  22°29'49" Cp
MO 90 PL 5:02  23°48'05" Cp
MO 315 VE 9:04  10°47'55" Ge
MO 300 NN 13:23  27°56'11" Ge
MO 300 NN(True) 15:20  28°54'06" Ge
MO 90 SA 15:53  29°10'36" Cp
MO   TA 17:33  

sms MINIKURZ:
AK114: Vých. hem. (JÁ): soustředění na sebe – sebekontrola, rozhodnost, síla, ale při chybě pád do vlastních sítí.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 00Cn49 22.6. 1971
13.7. Út
Za protestů Pařížanů začala likvidace budov pařížské tržnice Les Halles vytvořených v 19. stol. Victorem Ballardem a nazývaných "břicho Paříže". ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Hácha Emil, * 12. 7. 1872, + 27. 6. 1945, český právník a státník. 1919 – 25 druhý, 1925 – 38 první prezident Nejvyššího správního soudu ČSR. Expert na anglosaské právo; docent UK. 1938 – 39 prezident ČSR; 1939 – 45 státní prezident Protektorátu Čechy a Morava). 15. 3. 1939 v Berlíně pod nátlakem podepsal souhlas s německou okupací. Zprvu usiloval o maximální autonomii protektoráru a udržoval tajné kontakty s exilovou vládou v Londýně. V roce 1941 po jmenování R. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen ve 2/8 lunačního cyklu, Luna přešla UR JU ME, 6x kard.,0 variab., retr. SA, Stell. MA VE SL/Rak a UR JU ME/Lev, SA mp. MA/UR, ?SL sex PL!, ?LU sep SA!!, NE kvaCL!, SL novil DH!, Rádlo SL VE,SA/PL, ?Plokt MA kva LU 3okt PL, ?LU 2sep SA tri PL 3okt LU.
Nov před nar. – 13Rak56, 7 kard., 0 variab., 5x voda, 0 vzduch, retr. Saturn, saturnský Trychtýř, Stell. MA VE Nov ME/Rak, ME kva NE, ME kojn. CL!!?, troj. Nov op SA tri PL sep Nov.
1894 – sek.dir. – vých. elong. ME 8Panna32, SL 11Lev12 (27st20m51s)
1.Nov – sek.dir. r.1895 – 12Lev15, saturn. Trychtýř, LU 2x přes UR, LU 2x přes JU, retr. SA NE, Stell.UR JU Nov VE/Lev,MA konj. nat. SL!, VE konj. NE!, VE novil NE!, ME konj. IC n.d.!!, Rádlo MA SA/PL.
2.Nov – sek.dir. r.1925 – 10Panna48, 6x země, 0 vzduch, 0 voda, LU 2x přes ME, retr. ME SA NE PL, Stell. UR MA JU/Lev a ME Nov VE/Panna, troj. MA 3sep SA 2sep NE 2sep MA, troj. NE 2sep MA sep VE 3sep NE, troj. PL kvint UR sep VE tri PL.
1938 – záp. elong. ME 5Panna37, SL 23Panna28 (17st55m56s)
Full – sek.dir. r.1939 – 24Panna35, neasp. ME konj. IC n.d.!, retr. SA NE PL, Stell. UR MA JU/Lev, LU 2kvint MA přesně!!, JU kva PL!!, UR konj. CL!, Rádlo SL LU/PL, troj. JU sep VE kva SA 2kvint JU, troj. PL kvint UR sep SL tri PL.

Úmrtí dir. – 0 voda, retr. NE PL, SA novil UR!, SA novil CL!!, UR konj. CL!!, MA konj. JU, troj. SL 2sep SA 2sep NE 3sep SL, ?LU 2sep SL 3sep NE sep LU, troj. MA JU sex VE kva SA 2kvint MA JU, MA JU sex VE kvnik PL kva MA JU.
Úmrtí tranzit – SL konj. nat. MA!!, PL konj. nat. ME!!?, konfig. ? VE sex ME sex NE tri LU tri VE, troj. NE 3okt VE okt SL kva NE.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – SLAVNÁ ZPĚVAČKA PŘEDVÁDÍ V OPEŘE SVÉ UMĚNÍ (emocionální uspokojení, odměňující kulturní výlučnost) nebo BENÁTŠTÍ GONDOLIÉŘI HRAJÍ SERENÁDU (štěstí jako základní tón společenské integrace a přizpůsobení se zvyku)
Nov před nar. – VELMI STARÝ MUŽ, OTOČENÝ TVÁŘÍ K VELKÉ TEMNÉ OBLASTI NA SEVEROVÝCHODĚ (naplnění v transcendující a neměnné moudrosti)
Merkur – vých elong. – MALÍŘ EXPRESIONISTA PŘI PRÁCI (nutkání vyjádřit individualizovaný smysl pro hodnoty bez ohledu na tradice)
1.Nov – STARÝ NÁMOŘNÍ KAPITÁN SE HOUPE V KŘESLE NA VERANDĚ SVÉHO DOMKU (zklidněná mysl v usebrání nad krizemi a radostmi dávné minulosti)
2.Nov – MATKA VIDÍ VE SVÉM DÍTĚTI NAPLNĚNÍ HLUBOKÉ TOUHY PO POTOMKOVI (odpověď Ducha na vitální potřeby čehokoli, co se individualizuje z jeho nekonečného oceánu skrytých možností)
Merkur – záp. elong – KOLOTOČ (první prožitek dynamické intenzity životních procesů, a možnosti použít je k dosažení typického, příznačného uspokojení ega)
Full – SL: VLAJKA NA PŮL ŽERDI PŘED ÚŘEDNÍ BUDOVOU (společenské ocenění dobře vykonané práce a naplněného osudu) a LU: NÁBOŽENSKÁ ORGANIZACE ÚSPĚŠNĚ PŘEKONÁVÁ PODVRATNÉ VLIVY ZVRÁCENÝCH PRAKTIK A HMOTAŘSKÝCH IDEÁLŮ (moc Duše, schopná zasáhnout do osobního života a navodit nutnou katarzi)
Dračí ocas nat. – V LEVÉ ČÁSTI STAROBYLÉHO CHRÁMU HOŘÍ LAMPA VE TVARU LIDSKÉHO TĚLA (hodnota "návratu k tělu", obhajovaná moderními mysliteli v zájmu zachování rovnováhy s intelektualitou a objektivním vědomím)
Dračí hlava nat. - NOVĚ ZPŘÍSTUPNĚNÁ TERITORIA NABÍZEJÍ PRŮKOPNÍKU NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI (energie a potěšení, plynoucí z nových začátků)
-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.