Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

20.10. 2021 (0 - 24), GMT
MO 30 NE 2:08  20°52'48" Pi
MO 60 JU 4:58  22°20'09" Aq
MO 180 MA 6:28  23°06'07" Li
MO 90 PL 8:55  24°21'36" Cp
MO 180 SO 14:56  27°26'05" Li
MO 135 VE 18:33  14°16'36" Sg
MO   TA 19:59  
MO 330 NN(True) 23:53  01°58'45" Ge

sms MINIKURZ:
AK88: Vztahy na Zvěrokruhu kulminují v Aspektech, ale projevují se dříve a pak doznívají.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 13Li44 6.10. 1877
10.10. St
V Praze zemřel architekt a stavitel, profesor stavitelství na pražské technice Josef Niklas, mj. autor stavebních plánů na Novoměstské divadlo v Praze. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Hegerová Hana, vl. jm. Carmen Hegerová, * 20. 10. 1931, česká zpěvačka a herečka slovenského původu; přední představitelka šansonu. Začínala v divadle a ve filmu, později vystupovala na samostatných koncertech v Československu i v zahraničí, zejm. v Německu a ve Švýcarsku, 1967 – 69 v pařížské Olympii. Hrála i ve filmech (Frona, Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká). Z alb: Live z Bratislavy (1999, bilance díla ...více
KOMENTÁŘ
 Narozena ve 3/8 lunačního cyklu.
Nativita:
5 kard, PL mp SL/UR, MA konj. Agena (VE JU), JU konj. Merak (MA), JU konj. Ras Elased Aus. (SA MA), NE konj. Alioth (MA), PL konj. Pollux (MA), retr. UR, LU 2sep VE!!, ME 2n SA!!, SA 2kvint UR!, SA kva UR!, VE sex NE!!, MA tri PL, NE okt PL!!, PL dec DH!!, T kva PL SA/UR, T kva UR SL/PL, Rádlo UR SL/LU, PL 2sep VE 2sep LU 3sep PL.
Sekundární direkce:
Nov před nar. – 17Váhy15, 7 kard, retr. UR, Stell. ME Nov VE/Váhy, Nov sex JU!, Nov kva SA!, Nov op UR!!, SA kva UR!, JU tri UR!!, VE konj. SL nat. přesně!, NE kvink CL, V. kva UR/PL/Nov ME/SA, Rádlo PL SA/MA.
1952 – 1.Nov – 16Štír35, retr. UR PL, MA kva NE!!, Nov 2kvint CL!!, VE konj. 9.n.d.!, T kva PL SA/UR, Rádlo PL SA/Nov, UR 3okt VE okt SA kva UR.
1961 VE konj. MA 14Střelec17
1963 ME konj. MA 15Střelec30
1975 vých. elong. ME 1Kozoroh12, SL 10Střelec0 (21st19m26s)
1981 – 2.Nov – 16Střelec23, 5 oheň, 5 kard, retr. UR PL, JU stac! , Stell. ME VE SA/Kozoroh, V. tri UR JU Nov.
1997 – Full – SL: 2Kozoroh12, 7 kard, 5 země, 0 vzduch, retr. JU NE PL, UR stac.! , Stell. SL MA SA VE/Kozoroh, SA 3okt NE přesně!, PL okt NE 3okt SA op PL.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – LETADLO STOUPÁ VYSOKO K JASNÉMU NEBI (vědomá schopnost přesáhnout konflikty a tlaky osobního života) nebo OREL A VELKÁ BÍLÁ HOLUBICE SE PROMĚŇUJÍ NAVZÁJEM JEDEN V DRUHÉHO (interakce duchovní Vůle a principu Lásky, nastane-li kritická nutnost)
Mars nat. – KRÁLÍK SE PROMĚŇUJE V DUCHA PŘÍRODY (pozvednutí animálních popudů na vyšší úroveň) nebo DAV SESTUPUJE Z HORY, KDE VYSLECHL SLOVA VELKÉHO MISTRA (potřeba vtělit inspirující zážitky a učení do každodenního života)
Jupiter nat. – PARTY NA HOUSEBOATU (potěšení z občasného úniku od přísně strukturovaného společenského chování)
Neptun nat. – PĚTILETÉ DÍTĚ MÁ PRVNÍ HODINU TANCE (učit se používat svou schopnost emocionálního sebevyjádření v souladu s kulturními normami)
Pluto nat. – SETKÁNÍ LITERÁRNÍ SPOLEČNOSTI (objektivní a kritický přístup k obecným faktorům naší kultury a jejích psychologických problémů)
Nov před nar. – DVA LIDÉ, VZATÍ DO VAZBY (zlom v konstruktivním vztahu mezi jedincem a společností, a očekávaný následek)
1.Nov – ŽENA, OPLODNĚNÁ VLASTNÍM DUCHEM, JE "VELKÁ DÍTĚTEM" (Naprosté spolehnutí na to, co přikazuje "vnitřní Bůh")
VE konj. MA – SVIŠŤ AMERICKÝ , 2. ÚNORA O "DNI SVIŠŤŮ AMERICKÝCH" =(am. na Hromnice) HLEDÁ SVŮJ STÍN (smysl a hodnota předvídání nadcházejících událostí a zjišťování vyhlídek do budoucna)
ME konj. MA – MOŘŠTÍ RACKOVÉ POLETUJÍ KOLEM LODI, ČEKAJÍ JÍDLO (snadno získaná závislost psychických tužeb na podnětech sociálního prostředí)
Merkur vých. elong. – TŘI ROZETOVÁ OKNA V GOTICKÉM KOSTELE. JEDNO Z NICH POŠKOZENO Z VÁLKY (každý jedinec, násilně používající kolektivní moc, si musí uvědomit, že to povede k nevyhnutelné destrukci některého hodnotového prvku, zajišťujícího skupinovou integraci)
2.Nov – VELIKONOČNÍ OBŘAD ZA ÚSVITU PŘILÁKAL VELKÝ DAV (kulturou podněcovaná touha po společné účasti v procesu obrození)
JU stac. – KRASOJEZDKYNĚ V CIRKUSE PŘEDVÁDÍ SVÉ NEBEZPEČNÉ UMĚNÍ NA NEOSEDLANÉM KONI (smělost a vytrvalost, nutná ke kontrole a hře s mocnými energiemi vitální oblasti lidské existence)
Full – SL: LIDSKÁ DUŠE, TOUŽÍCÍ PO NOVÝCH ZKUŠENOSTECH, HLEDÁ VTĚLENÍ (mocná touha jedince po čemkoli, co by mohlo rozšířit a prohloubit kontakt s ostatními živými bytostmi)
UR stac! – VE SVĚTLE ZÁPADU SLUNCE JE VIDĚT DUCHY PŘÍRODY A JEJICH PŮSOBENÍ (sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody)
Dračí ocas nat. – MUŽ ZJEVUJE SVÝM ŽÁKŮM ZÁKLAD VNITŘNÍHO VĚDĚNÍ, NA NĚMŽ BY MOHL BÝT VYBUDOVÁN "NOVÝ SVĚT" (je nutno, aby se mladé duše učily, a to od takového Učitele, který se díky své dlouhotrvající zkušenosti dobral pevných a zářivých pravd, čili "idejí-semen")
Dračí hlava nat. - OKŘÍDLENÝ TROJÚHELNÍK (schopnost sebetranscendence (sebepřesažení))

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.