Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

21.8. 2019 (0 - 24), GMT
MO 240 SO 0:00  27°40'18" Le
VE 225 SA 0:14  14°32'34" Cp
MO 135 JU 3:55  14°38'46" Sg
MO 240 VE 4:06  29°44'31" Le
MO   TA 4:36  
ME 210 SA 8:26  14°31'41" Cp
MO 240 MA 8:32  01°59'30" Vi
VE   VI 9:06  
ME 240 JU 10:05  14°39'14" Sg
MO 45 NE 10:13  17°50'39" Pi
VE 45 NN 13:59  15°15'05" Cn
MO 30 CH 14:46  05°09'38" Ar
MO 0 UR 17:33  06°34'37" Ta
ME 30 NN 17:44  15°14'35" Cn

sms MINIKURZ:
AK32: Ve Váhách se poznávám očima druhých. Souhlasím nebo se hádám, vnímám možnosti společného a rozhoduji se, chci-li jit s nimi dal.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 08Le09 1.8. 1723
21.8. So
V Dimitrovce u Charkova zemřel Dimitrij Kantěmir (*26. 10. 1673, Falciu, Rumunsko), moldavský státník, učenec a spisovatel. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Cauchy [koši] Augustin-Louis, baron, * 21. 8. 1789, + 23. 5. 1857, francouzský matematik a fyzik; profesor na École polytechnique v Paříži. Upřesnil základy matematické analýzy, dokázal základní věty o komplexních funkcích, zabýval se diferenciálními rovnicemi, algebrou (grupy, determinanty), aplikovanou matematikou, teorií čísel, optikou (disperze světla), naukou o pružnosti a pevnosti. ...více
KOMENTÁŘ
  Narozen za Novu.
Nativita:
5 fix, retr. SA PL, Stell. UR JU ME SL/Lev, NE konj. Arcturus (JU MA), PL konj. Nashira (SA JU), Rádlo PL ME/NE, Yod ME NE/SA, SA 3okt UR okt VE op SA, SA 2sep MA n JU 2kvint SA.
Sekundární direkce:
Nov před nar. – 28Lev14, kromě Stell. UR JU ME Nov/Lev totéž jako v nativitě.
1818 – 1.Nov – 26Panna43, retr. SA PL, Stell. MA UR JU/Lev, JU konj. ME nat., NE konj. 12.n.d.!!, PL 3sep MA kva NE tri PL, Rádlo PL JU/NE, PL op JU sep ME tri PL, SA tri MA 2n ME 3sep SA,
v min. cyklu LU nepřešla ME.
1843 vých. elong. ME 15Štír40, SL 21Váhy3 (24st26m2s)
1847 – 2.Nov – 25Váhy43, 5 fix, 0 země,retr. SA PL, Stell MA UR JU/Lev, Nov sex JU!!, SA semisex PL!, MA 2sep DH!, ME konj. DH, MA konj. předch. Nov!, Nov konj. VE předch. Nov!, SA konj. CL předch. Nov!, CL konj. 5.n.d., SA 4n JU sex Nov 2kvint SA,
v min. cyklu přešla LU 2x NE.
1850 konj. MA UR 9Lev18
1857 – úmrtí – 6 fix, 0 země, retr. SA PL Stell UR JU MA/Lev, CL konj. nat. SA!!, CL tri ME!, ME tri SA 2kvint UR 2sep ME, VE 2n LU 4n MA tri VE, VE kva SA 2kvint UR tri VE, PL op MA kva SL 2sep PL, PL op MA 2sep ME kva PL, SA 4n JU sex NE 2kvint SA.
úmrtí tranzit – zemřel za Novu (Nov 23.5.1857 2Blíž.21), 5 var, 0 oheň, retr. ME VE, Stell. JU PL VE UR/Blíž., Stell. LU SL MA ME/Býk, MA semisex PL!!

Sabiánské symboly:
Slunce nat. (Nov před nar.) – MOŘSKÁ PANNA SE NOŘÍ Z VLN, PŘIPRAVENA ZRODIT SE V LIDSKÉ PODOBĚ (stupeň, na němž intenzivní intuitivní pocit, stoupající z nevědomí, dostává formu vědomé myšlenky) nebo po Novu: NEZAPEČETĚNÝ DOPIS (člověk si uvědomuje, že všechny myšlenky a všechna poselství spolu všichni lidé musejí nevyhnutelně sdílet)
Neptun nat. – DÍTĚ DÁVÁ PTÁKŮM NAPÍT Z FONTÁNY (příspěvek prostých duší k blahu a štěstí méně vyvinutých bytostí, které žízní po obrodě)
Pluto nat. – POTLAČENÍ LESNÍHO POŽÁRU VODOU, CHEMICKÝMI PROSTŘEDKY A VYPĚTÍM SVALOVÉ ENERGIE (schopnosti a odvaha, nutné k tomu, aby se dostal pod kontrolu destruktivní potenciál lhostejnosti karmických "ran")
1.Nov – SKUPINA ŠLECHTIČEN NA CEREMONII U DVORA (schopnost předávat dál úctyhodnou tradici v zájmu zachování výlučných kulturních norem)
Merkur – vých. elong. – DÍVČÍ TVÁŘ, NÁHLE PROMĚNĚNÁ ÚSMĚVEM (dychtivě jdeme vstříc novým prožitkům tím, co je v srdci stále mladé)
2.Nov – OREL A VELKÁ BÍLÁ HOLUBICE SE PROMĚŇUJÍ NAVZÁJEM JEDEN V DRUHÉHO (interakce duchovní Vůle a principu Lásky, nastane-li kritická nutnost)
konj. MA/UR – RANNÍ ROSA SE ZAČÍNÁ TŘPYTIT V PAPRSCÍCH VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE, ZAPLAVUJÍCÍCH POLE (exaltovaný pocit v duši člověka, jenž úspěšně prošel dlouhou nocí, která prověřila jeho sílu a víru)
Nov – úmrtí (tranzit) – ZAHRADA V TUILLERIÍCH, PAŘÍŽ (formalizace kolektivních ideálů přisouzením účelu a řádu nově objeveným aspektům přírody)
Dračí ocas nat. – INDIÁNSKÝ VÁLEČNÍK DIVOCE UHÁNÍ NA KONI; Z OPASKU MU VISÍ SKALPY (agresivita lidských instinktů v boji za své pozemské pole působnosti)
Dračí hlava nat. - DAV SESTUPUJE Z HORY, KDE VYSLECHL SLOVA VELKÉHO MISTRA (potřeba vtělit inspirující zážitky a učení do každodenního života)

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.