Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 


29.5. 2017 (0 - 24), GMT
MO 45 SO 0:18  07°50'26" Ge
CH 210 NN 1:09  28°23'08" Le
MO 30 MA 5:01  25°41'10" Ge
MO 210 SA 5:06  25°44'39" Sg
MA 180 SA 6:55  25°44'21" Sg
MO 90 UR 6:59  26°52'25" Ar
MO 330 NN(True) 8:16  27°38'29" Le
MO 330 NN 9:28  28°22'02" Le
MO 120 CH 9:31  28°23'43" Pi
MO 135 NE 10:49  14°10'34" Pi
MO   LE 12:12  

sms MINIKURZ:
AK74: Oktil 45st.: od Konjunkce je rychlejší z prvků Oktilu v místě rozhodování o osobním způsobu naplněni záměru.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 04Ge29 26.5. 1903
29.5. Pá
Turecko informovalo Rakousko a Rusko o reformách v Makedonii. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku

   
Karel II. z rodu Stuartovců, * 29. 5. 1630, + 6. 2. 1685, anglický a skotský král od 1660; syn Karla I., bratr Jakuba II. V letech 1646 – 60 žil v exilu, převážně ve Francii. Po popravě otce 1649 prohlášen šlechtou skotským králem, ale jeho přívržence 1650 a 1651 porazila Cromwellova armáda. Do Anglie se vrátil na základě tzv. bredské deklarace v roce 1660, jíž byla restaurována monarchie. Jeho vláda byla omezena parlamentem, který 1673 prosadil protikatolický zákon zv. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen na počátku 4/8 lunačního cyklu – touha po osvícení..
Neptun je mp. pro JU/MC, JU op. SA, MA sextil DH (!), T-kva. JU,UR/SL, stálice: ME – Aldebaran (význam MA), MA – Merak (MA), JU – Achernar (JU)
Nov před nar. – 21Býk20 – T kva. ME, SA NE/MA, kvintilový trojúh. Nov PL,JU/MA, retr.: VE,SA,UR,NE.
Full před nar. 4Blíženci44 (SL)– zatmění Luny, stac. VE 5.st.Býk, SL konj. nat. ME, JU op. UR(konj. nat.MC n.d.), rádlo JU,UR/VE,septol. trojúh. PL,SA NE/UR, LU 150 VE, novil MA/NE, 5 pl. ve fixním modu.
1.Nov – 19Blíž.35 – zatmění SL – sek.dir. odpovídá r. 1642, JU konj. MC n.d., PL konj. předch. Nov, př. novil Nov/VE dir., rádlo JU,UR/VE, převaha undecilů (přechodové asp.), Luna přešla 2x přes PL a nepřešla přes ME.
2.Nov – 17Rak36 – sek.dir. 1672 je v op. na nat. LU (12:00UT), sept. trojúh. Nov PL,SA NE/MA, polovina červ. Draka - JU,UR/SA NE, kvintil ME/VE(!)
úmrtí dir. – Lu konj.LU nat. (12:00UT)
úmrtí tranzit – VE konj.VIII. nat.n.d., XI. n.d.konj. nat.VE

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – STÁVKUJÍCÍ DĚLNÍCI OBKLOPUJÍ TOVÁRNU (vzpoura proti privilegiím)
Venuše nat. - VISUTÝ MOST NAD HLUBOKOU SOUTĚSKOU (překonávat překážky)
Merkur nat. – HRNEC ZLATA NA KONCI DUHY (spojení)
Jupiter nat. - LIDÉ, KTEŘÍ SE UBÍRAJÍ PO ÚZKÉ STEZCE A HLEDAJÍ SVĚTLO (zen: jít)
Neptun nat. – KŘEHKÁ LAHVIČKA LEŽÍ ROZBITÁ A ŠÍŘÍ JEMNOU VŮNI PARFÉMU (Potíže s překonáváním minulosti při vstupování do nové oblasti citů. Na vzrušení z nového odpovídá vzpomínka na krásu minulosti, jíž se člověk VZDAL)
Nov před nar. – BÍLÁ HOLUBICE LETÍ NAD ROZBOUŘENÝMI VODAMI (odměna tomu, kdo věří)
Full před nar. – SL – DĚLNÍCI, PRACUJÍCÍ NA OLEJOVÉM VRTU (ambice)
a LU - STARÁ SOVA SEDÍ SAMA NA VĚTVI VELKÉHO STROMU (projasnění)
stac. VE – VDOVA U OTEVŘENÉHO HROBU (odvrhnout minulost)
1.Nov - MODERNÍ KAVÁRNA, PLNÁ RŮZNÝCH LAHŮDEK ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA (asimilace nebo omrzení)
2.Nov – SLEPICE ROZHRABUJE HLÍNU, ABY NAŠLA POTRAVU PRO SVÁ
KUŘATA (naplňování životních závazků)

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.